Super Berry 乳酪水果撻

咁鬆脆嘅Granola 點只當早餐食,仲可以用黎做甜品,配上女生最愛嘅乳酪,變身成為Granola乳酪水果撻 ,帶出另一番風味

Recipe Preparation Icon
準備時間 15 分鐘
Recipe Total Time Icon
製作時間 分鐘
Recipe icon to illustrate the number of servings
份量 1

食材

超級莓果纖穀脆
Super Berry Granola

超級莓果纖穀脆
Super Berry Granola

查看更多

原材料

  • 超級莓果纖穀脆 Super Berry Granola 1 杯
  • 楓樹糖槳 2 量匙
  • 牛油 1 量匙
  • 玉桂粉 適量
  • 原味乳酪 1杯
  • 新鮮生果(按個人喜好) 適量
  • 食用鮮花 適量

烹調步驟

1. 牛油隔水加熱至液態

2. 混合Super Berry Granola , 玉桂粉

3. 加入糖醬及牛油溶液充份混合

4. 將混合好的麥片放進模具,沿模具充足按壓至撻型

5. 放到雪櫃冷卻15-20分鐘

6. 出模後在撻中填滿原味乳酪

7. 加上Super Berry Granola, 生果及食用花裝飾後即可享用