KURUMSAL SORUMLULUK

  • KURUMSAL SORUMLULUK

Kellogg, gıda güvenliği ve 2030’un sonuna kadar küresel olarak 3 milyar insan için Daha İyi Günler yaratma amacı doğrultusunda büyümeyi sürdürmektedir.

Daha İyi Günler’e

Bugün, Kellogg’s® küresel Daha İyi günlere verdiği taahhütle:

  • 1 milyar insanı yiyeceklerimizle besliyoruz;
  • Gıda bağışları ve genişletilmiş çocuk besleme programları ile 375 milyon ihtiyacı olan insanı besliyoruz;
  • Başta kadın çiftçiler, küçük toprak sahipleri ve işçiler olmak üzere 1 milyon kişiyi destekleyerek insanları ve gezegenimizi besliyor ve değer zincirimizde doğal kaynakları koruyoruz.
  • Açlıkla karşı karşıya kalan çocukların haklarını savunarak, etik bir tedarik zinciri sağlayarak ve çeşitlilik ve kapsayıcılığı destekleyerek 1,5 milyar insanı küresel gıda güvenliği konusuna dahil ediyor ve kurucumuzun değerlerini yaşatıyoruz.

I. İNSANLARI YİYECEKLERİMİZLE BESLİYORUZ

Türkiye'deki amacımız, zenginleştirilmiş tahıl bazlı kahvaltılık gevreklerle Türkiye’nin potansiyelini beslemektir. Yerli tahılları alıyor ve tüketicilerin zaman ve emekten önemli tasarruf etmesini sağlayan, yemeye hazır bir formatta sunuyoruz. Bu, Kellogg’un ailedeki farklı bireylerin çeşitli beslenme ihtiyaçlarını karşılayan bir ürün yelpazesi sunmasını sağlamıştır. Kellogg’s Coco Pops, Kellogg’s Special K, Kellogg’s Granola, Kellogg’s Corn Flakes®, Kellogg’s® Yulaf Ezmesi gibi güvenilir marka ve ürünlerimizle, Türkiye’de milyonlar tarafından sevilmektedir.

II. İHTİYACI OLAN İNSANLARI BESLİYORUZ

İnsanların sadece doymak için yedikleri değil, besin ihtiyaçlarını da tam olarak karşıladıkları iyi ve adil bir dünya vizyonuyla çalışan Kellogg, Türkiye’de TEGV işbirliğiyle önemli bir sosyal sorumluluk projesi ile ‘Daha İyi Günler’ programını başlatmıştır. Kellogg Türkiye, bin çocuğu lezzetli ve besleyici yiyeceklerle buluşturmak ve potasiyellerine tam olarak ulaşmalarına yardımcı olmak için bin tablet ve on beş bin öğün Coco Pops dağıtmıştır.

III. İNSANLARI VE GEZEGENİMİZİ BESLİYORUZ

Başta kadın çiftçiler, küçük toprak sahipleri ve işçileri destekleyerek insanları ve gezegenimizi besliyor, değer zincirimizde doğal kaynakları koruyoruz.

Kellogg’un en başta gelen önceliklerinden biri, ürünlerini kullanıcılarına sunarken daha adil, eşitlikçi ve kapsayıcı iş modelleri geliştirerek çalışanlarına fırsatlara eşit erişim koşulları sağlamaktır. Kellogg sadece kendi bünyesinde değil, toplumsal fayda yaratmak üzere kadın istihdamının geliştirilmesi için de toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışmalarına devam etmektedir. Şirket verimi artırmaya, biyolojik çeşitliliği ve geçim kaynaklarını desteklemeye yardımcı olan koruma amaçlı tarım programları aracılığıyla bugüne kadar 440.000’den fazla çiftçiyi, işçiyi ve kadını desteklemiştir. Türkiye’de çiftçilere verdiği destekle sürdürülebilir tarıma odaklanan Kellogg, yerli üreticilere verdiği destekle yılın ilk yulaf hasadını gerçekleştirmiştir. Global çapta yürütülen ‘Better Days’ projesi kapsamında Isparta, Sivas ve Eskişehir’de yerli yulaf çiftçilerini, ziraat mühendisi danışmanlığı, gübre ve bitki koruma ürünleri gibi konularda destekleyen Kellogg, yulafı birbirinden lezzetli ürünler ile sevenleriyle buluşturmayı hedeflemektedir. İlerleyen yıllarda Kellogg kadınların ekonomik hayata katılımını artıracak, özellikle tarım ve eğitime katılım açısından destekleyecek projelere devam edecektir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONUSUNDAKİ KARARLI YOLCULUĞUMUZ

Kellogg’un sürdürülebilirlik konusundaki kararlı yolcuğuğunda 2050 yılı itibariyle %100 yenilenebilir enerji kullanma küresel hedefimize giden yolda adım adım ilerliyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarımızın parçası olarak, Kellogg, tesislerinde sera gazı emisyonlarını ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektriği azaltmayı amaçlayan pek çok çalışma gerçekleştirmektedir. Buna göre, önceki yılla karşılaştırılınca su tüketimini %45, buhar tüketimini %25 ve elektrik tüketimini %18 azaltmıştır. Ayrıca kullanılan ambalajlarında küresel olarak %84 geri dönüştürülebilirlik elde etmiştir.

IV. KURUCUMUZUN DEĞERLERİNİ HAYATA GEÇİRMEK

Kurucumuz W.K. Kellogg’un değerlerini hayata geçiren Kellogg çalışanları uzun zamandır zamanlarını ve becerilerini yaşadıkları ve çalıştıkları topluma tutkuyla bağışlamaktadır. Gıda güvenliğinin tek başımıza elde edemeyeceğimiz bir amaç olduğunun farkındayız.

İlgili Makaleler

Tüketicilerin bilinçli besin tercihi yapmasına yardımcı oluyoruz

DAHA İYİ GÜNLER

Kellogg, Türkiye’nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi çocuklara ücretsiz tablet dağıtacak.

Kellogg'un Takımı

VİZYONUMUZ VE AMACIMIZ

Biz olasılıklar ve umutlarla dolu bir şirketiz.

Kellogg'un Özel K Ürünlü Çalışanı

KÜRESEL ETİK KURALLARIMIZ

Küresel Etik Kurallarımız ve K Değerlerimiz™ etik performans kültürümüzü şekillendirerek ve açık bir rehberlik sunarak dürüstlüğe olan daimî taahhüdümüzü korur ve böylece çalışanlarımız ve paydaşlarımız nerede durduğumuzu ve küresel olarak nasıl iş yaptığımızı bilir.