Kahvaltının Faydaları

 • Sağlıklı ve Dengeli Bir Kahvaltının Önemi

1. Kahvaltı beyin fonksiyonlarını desteklemeye yardımcı olur

 • Kahvaltının atlanması sabah erken saate gerçekleştirilen işlerden verim alınamamsı ve hafızanın yavaşlamasına neden olabilir ve daha düşük beyin performansına yol açar. Bu durum konu özellikle çocuklar söz konusu  olduğunda önemlidir çünkü çocuklarda yetişkinlere kıyasla iki kat daha fazla glikoz kullanımı söz konusudur. Ayrıca glikoza uykuda daha fazla ihtiyaç duydukları için, sabahlar uyandıklarında daha düşük oranda glikoza sahiptirler.1 Bu nedenle, glikoz seviyelerini sürekli olarak artıran sağlıklı kahvaltılar, çocuklarda bilişsel performans açısından son derece faydalıdır.
 • Çocuklarda ve ergenlerde açlık ve kahvaltının biliş üzerindeki etkileri üzerine yapılan araştırmalara dair yakın tarihli bir incelemede, kahvaltı yapılmasının dikkat ve hafıza gibi bilişsel işlevler üzerinde hemen (4 saat içinde) olumlu etkileri olduğunu doğrulamıştır. 2
 • Yakın zamanda gerçekleştirilen bir araştırma, kahvaltıyı atlayanlara kıyasla ergenlerin (11-13 yaş) bilişsel performansının kahvaltı yaptıktan sonra arttığını ortaya koymuştur. Düzenli olarak kahvaltı yapılması ile gelişen beceriler sözel akıcılık, aritmetik, dikkat testleri, hafıza, yaratıcılık ve bilişsel işlevselliktir. Yazarlar ayrıca, ergenler zamanlarının çoğunu okulda geçirdikleri için düzenli kahvaltı yapma alışkanlıklarının önemi konusunda ebeveynlerinin, öğretmenlerinin ve okul topluluğunun eğitilmesi gerektiğini vurgulamışlardır.3
 • Benzer şekilde, yetişkinler üzerinde yapılan araştırmalar da sağlıklı bir kahvaltı yapıldıktan sonra hafıza açısından büyük bir avantaj elde edildiğini ortaya koymaktadır. Bunun nedeni, beynin hafızayı kontrol eden bölgelerinin gece boyunca aç kaldıktan sonra meydana gelen kan şekeri düşüşünden daha fazla etkilenmesi olabilir.4
 • Kahvaltının bilişsel görevlerdeki performansı iyileştirme alanında sunduğu faydalar, daha iyi akademik başarı olarak kendini göstermektedir. Lui ve arkadaşları (2013) neredeyse her gün düzenli olarak kahvaltı yapan çocukların, "bazen kahvaltı yapan" çocuklara kıyasla daha yüksek performans ve IQ testi skorlarına sahip olduklarını ortaya koymuştur.5
 • Kahvaltı yapan çocuklar dil (akıcı okuma, anlama ve heceleme), matematik, problem çözme ve fen bilimlerindeki yeterlilikleri değerlendiren testlerde önemli ölçüde daha yüksek puan almıştır.1,6

Bundan dolayı düzenli bir şekilde sağlıklı bir kahvaltı yapılması hem gelişmiş bilişsel performans hem de daha iyi akademik başarı için önemlidir.

2. Kahvaltı besin alımını daha iyi hale getirebilir

 • Düzenli olarak sağlıklı bir kahvaltı yapılmasının makro ve mikro besinlerin daha sağlıklı alımını destekleyerek en uygun beslenme profiline ulaşmada önemli bir rol oynadığı evrensel olarak kabul edilmektedir. Kahvaltılık gevrekler, vücudumuzun günlük vitamin ve mineral gereksinimleri ve genel besin alımı açısından avantaj sağlamaktadır.7
 • Son araştırmalar, kahvaltıyı atlayan çocuk ve ergenlerde kalsiyum, magnezyum, fosfor, potasyum, A vitamini, D vitamini, folat, çinko ve diyet lifi gibi birçok besin maddesinin alımının azaldığını ortaya koymaktadır.8,9
 • Yetişkinler arasında da tahıllar, tahıl gevrekleri, az yağlı süt ve meyvelerden oluşan kahvaltıları tüketmenin sağladığı belirgin diyet avantajları bulunmaktadır. Kahvaltı yapan insanların diyet lifi, A vitamini, D vitamini, kalsiyum, potasyum, folat, demir ve magnezyum gibi eksik besinleri günlük olarak alımları daha yüksektir. Ayrıca bu insanlar Sağlıklı Yeme İndeksi puanlarında kahvaltı atlayanlardan daha yüksek puan almışlardır.10

3. Kahvaltı yapanlar daha sağlıklı vücut ağırlığına sahip olma eğilimindedir

 • Dünyanın dört bir yanında gerçekleştirilen kesitsel çalışmalar, kahvaltıyı atlayan çocukların, ergenlerin ve yetişkinlerin daha fazla vücut ağırlığına, daha yüksek VKİ’ye, bel çevresine, aşırı yağlanmaya ve daha yüksek obezite prevalansına sahip olduğunu ortaya koymuştur.10,17,18,19
 • Obezitede kahvaltı atlamanın rolüne dair güçlü kanıtlar şu anda eksik olsa dahi, düzenli kahvaltı yapanlar daha iyi bir beslenme kalitesine sahiptir. Bu, tokluk sonrası oluşan şeker tepkisi, insülin duyarlılığı ve lif açısından zengin bir kahvaltının tüketilmesinden sonra yaşanan tokluk ile birlikte, kahvaltı yapanlar arasında görülen daha sağlıklı vücut ağırlığını açıklamaktadır17

4. Kahvaltı metabolizmayı geliştirir

Kahvaltı yapmak obezite, kardiyovasküler hastalık, Diyabet ile ilişkili çeşitli parametreleri iyileştirir ve genel metabolik sağlığı destekler. Düzenli olarak kahvaltı yapılmasının birçok faydası bulunmaktadır:

 • Abdominal obezite, obezite, metabolik sendrom, hipertansiyon ve tip II diyabet riskinde azalma.11,12
 • Daha düşük LDL kolesterol seviyeleri ve daha yüksek HDL kolesterol seviyeleri.13
 • Felç riskinin azalması.14
 • Tam tahıllar ve tahıl lifi yüksek kahvaltılık gıdaları tükettikten sonra gün boyunca geliştirilmiş insülin duyarlılığı ve daha yüksek glikoz toleransı.15
 • Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Anketi 1999-2006 (NHANES) sonuçlarına göre: özellikle yenmeye hazır tahıl gevreği içeren bir kahvaltı olmak üzere, kahvaltı yapılması ABD'li genç yetişkinlerde gelişmiş bir kardiyometabolik risk profili ile ilişkilendirilmiştir.20
 • Yakın tarihte gerçekleştirilen bir çalışmaya göre, düzenli olarak kahvaltı yapılması, ergenlerde daha yüksek kardiyorespiratuar zindelik ve özellikle erkeklerde daha sağlıklı bir kardiyovasküler profil ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca, özellikle erkek ergenlerde aşırı yağlanmanın TC ve LDL-C üzerindeki etkisini ortadan kaldırmaya da yardımcı olabilmektedir.21
 • Genel olarak kahvaltılık tahılların ve çözünür lif kaynağı olan gıdaların tüketilmesi, diyabet riskinin azalmasıyla ve daha iyi kardiyovasküler lipit profilleri ile (özellikle daha düşük TC ve LDL-C) bağlantılıdır.22

5. Kahvaltı yapmak fiziksel ve zihinsel sağlığı destekler

 • Her gün kahvaltı yapan çocuk ve ergenlerin fiziksel olarak daha aktif oldukları ve bu nedenle ekran başında daha az vakit geçirdikleri tespit edilmiştir. Ayrıca sigara içme ve alkol kullanma gibi olumsuz davranışlara daha az eğilimli oldukları tespit edilmiştir.8,16
 • Bir aile olarak birlikte kahvaltı yapmanın, ergenler için beslenme ve kilo durumları açısından çeşitli sağlığa yönelik yararlar sağladığı ortaya konmuştur.23

Dolayısıyla, dinlenmeniz ve güne bir kase tahıl gevreği, süt ve meyve ile hazırlanmanız için beş dakika gibi kısa bir süre ayırmanız size pozitif bir başlangıç sağlayacaktır.

1 Ptomey etal L.T. (2016) Breakfast Intake and Composition is Associated with Superior Academic Achievement in Elementary School Children. J Am Coll Nutr. May-Jun;34(4):326-333.

2 Adolphus K.etal (2016) The Effects of Breakfast and Breakfast Composition on Cognition in Children and Adolescents: A Systematic Review. Adv Nutr. May;7(3):590S-612S.

3 Adole A.A. & Ware M.B. (2014) Assessment of breakfast eating habits and its association with cognitive performance of early adolescents (11-13 years) in Shebedino District, Sidama Zone, Southern Ethiopia. Journal of Food and Nutrition Sciences 2(4):130-137.

4 Galioto R. & Spitznagel M.B. (2016) The Effects of Breakfast and Breakfast Composition on Cognition in Adults. Adv Nutr. May;7(3):576S-589S

5 Liu J. etal (2013) Regular breakfast consumption is associated with increased IQ in kindergarten children. Early Hum Dev 89(4) 257-262.

6 Littlecot H.J. etal (2016) Association between breakfast consumption and educational outcomes in 9-11-year-old children. Public Health Nutr. Jun; 19(9):1575-1582.

7 Williams P.G. (2014) The Benefits of Breakfast Cereal Consumption: A Systematic Review of the Evidence Base. Adv Nutr. Sep;5(5): 636S-673S.

8 Barr S.I. etal (2014) Breakfast consumption is positively associated with nutrient adequacy in Canadian children and adolescents. Br J Nutr. 2014 Oct28;112(8): 1373-1383.

9 Moore F.F. etal (2016) Impact of Breakfast Skipping and Breakfast Choice on the Nutrient Intake and Body Mass Index of Australian Children. Nutrients. Aug;8 (8):487.

10 O’Neal C.E. etal (2014) Nutrient intake, diet quality, and weight/adiposity parameters in breakfast patterns compared with no breakfast in adults: National Health and Nutrition Examination Survey 2001-2008. J Acad Nutr Diet. Dec;114(12 Suppl):S27-43

11 Odegaard etal A.O. (2013) Breakfast Frequency and Development of Metabolic Risk. Diabetes Care. Oct; 36(10):3100-3106.

12 Uemura M. etal (2015) Breakfast Skipping is Positively Associated with Incidence of Type 2 Diabetes Mellitus: Evidence from the Aichi Workers’ Cohort Study. J Epidemiol. 25(5):351-358.

13 Shafiee G.et al (2013) Association of breakfast intake with cardiometabolic risk factors. Jornal de Pediatria, Volume 89, Issue 6, November-December Pages 575-582

14 Kubota Y.etal (2016) Association of Breakfast Intake with Incident Stroke and Coronary Heart Disease- The Japan Public Health Center-Based Study. Stroke, 47:477-481.

15 Maki K. C. etal (2016) The Effects of Breakfast Consumption and Composition on Metabolic Wellness with a Focus on Carbohydrate Metabolism. Adv Nutr. May; 7(3):613S-621S

16 Wang M. etal (2016) Breakfast Consumption and Its Associations with Health-Related Behaviors among School-Aged Adolescents: A Cross-Sectional Study in Zhejiang Province, China. Int J Environ Res Public Health. Aug;13(8):761.

17 Tee E.S. etal (2018) Breakfast consumption among Malaysian primary and secondary school children and relationship with body weight status – Findings from the MyBreakfastStudy. Asia Pac K Clin Nutr. 27(2):421-432.

18 Blondin SA (2016) Breakfast consumption and adiposity among children and adolescents: an updated review of the literature. Pediatr Obes. Oct;11(5):333-48.

19 Sakurai M (2017) Skipping breakfast and 5-year changes in body mass index and waist circumference in Japanese men and women. Obes Sci Pract. Jun;3(2):162-170.

20 Deshmukh-Tasker: et al. The relationship of breakfast skipping and type of breakfast consumed with overweight/obesity, abdominal obesity, other cardiometabolic risk factors and the metabolic syndrome in young adults. The national Health and Nutrition Examination Survey (NHANES): 1999-2006. Public Health Nutr. 2013;16(11):2073-82.

21 Hallstrom, L et al. Breakfast consumption and CVD risk factors in European adolescents: The HELENA (Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence) Study. Public Health Nutrition, ISSN1368-9800, E-ISSN 1475-2727, Vol. 16, no7, p.1296-1305.

22 Williams PG. The Benefits of Breakfast Cereal Consumption: A Systematic Review of the Evidence Base. Adv. Nutri. 2014;5:6365-6735.

23 Larson N, et al. Eating breakfast and dinner together as a family: associations with sociodemographic and implications for diet quality and weight status. J Acad Nutr Diet. 2013;113(12):1601-9.

İlgili Makaleler

Tüketicilerin bilinçli besin tercihi yapmasına yardımcı oluyoruz

Kaselerde Tahıl Çeşitleri

Güne En İyi Şekilde Başlamanın Yolu

Kahvaltı tam anlamıyla “Açlığa Son Verme” anlamına geliyor. Bazı insanlar, özellikle de genç insanlar için, gecelik açlık süresi 16 saat kadar sürebilir.

Çilek, yaban mersini ve yoğurt ile bir kase Granola

Tahıl gevreğinin faydaları

Kahvaltılık tahılların dengeli bir kahvaltının parçası olarak kahvaltıya dahil edilmesi, tahılların önemli faydalarının beslenmeye dahil edilmesi açısından büyük bir fırsat sağlamaktadır.

Tahıllı Kase

Lif ve Tam Tahılların Sağlığa Faydaları

Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde kardiyovasküler hastalıklar (KVH) ve kanser başlıca ölüm nedenleridir.